Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

 • Numer postępowania 38/ZP/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-10-29 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert/wniosków)
  Publikacja ogłoszenia w strefie publicznej::
  2019-09-26
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-03-02
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Instrukcja:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Forma przesłania dokumentu: *
  Dodaj plik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w całej UE. Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych, co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych. Od października 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia będzie przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Aby uzupełnić JEDZ wybierz "Przystąp do postępowania", następnie zaloguj się i kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ" na zakładce "Ogłoszenie/Dokumenty zamówienia".

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-09-26 09:41 -
  icon 38 SIWZ z zał-sig.pdf 2019-09-26 09:41 21.24 MB
  icon Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy (wersja edytowalna).xlsx 2019-09-26 09:41 0.06 MB
  icon 38 ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2019-09-26 09:41 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 1 798 963,70 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-04 12:11
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-04 12:13
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-18 07:19
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-18 07:18
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-21 13:08

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-10-29 13:16 -
  icon Publiczna sesja otwarcia ofert Publiczna sesja otwarcia ofert 2019-10-30 09:56 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-03-02 09:34 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2020-01-15 12:13

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa