Dostawa materiałów promocyjnych związanych z programem „CYBER.MIL.PL” - III części

 • Numer postępowania 22/ZP/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Uwagi

  Postępowanie unieważnione

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-07-08 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert/wniosków)
  Publikacja ogłoszenia w strefie publicznej::
  2019-06-04
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-07-10
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Instrukcja:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Forma przesłania dokumentu: *
  Dodaj plik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w całej UE. Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych, co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych. Od października 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia będzie przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Aby uzupełnić JEDZ wybierz "Przystąp do postępowania", następnie zaloguj się i kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ" na zakładce "Ogłoszenie/Dokumenty zamówienia".

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-06-04 14:44 -
  icon 22_SIWZ.pdf 2019-06-04 14:44 0.66 MB
  icon 22_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2019-06-04 14:44 0.15 MB
  icon 22_zalaczniki_nr_1,_4_do_SIWZ_w_wersji_edytowalnej.docx 2019-06-04 14:44 0.04 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  icon 22_zmiana_treści_SIWZ.pdf 2019-06-19 13:55 1.82 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-07-09 12:23 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2019-07-10 15:29
  Informacja o wynikach dotyczy części: 2 2019-07-10 15:29
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3 2019-07-10 15:30

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa